خطوط اختصاصی


خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟

شماره های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ثابت که همگی در سامانه پیامک شهر قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد.
به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف میتوان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیامک های ناموفق اشاره نمود .

  • امکان ارسال تکی از خطوط
  • ارسال بالک
  • بازگشت هزینه ارسال نشده ها
  • دریافت گزارش تحویل
  • ثبت سریع و آسان
  • ارائه خطوط اختصاصی رند، نیمه رند و …
  • سرعت بالای ارسال
  • امکان دریافت پیامک


خطوط عمومی

هدیه پیامک شهر به تمامی مشتریان ، مجموعه ای از خطوط عمومی بسیار رند می باشد که می توانند از این خطوط برای ارسال های انبوه خود استفاده نمایند.

خطوط اختصاصی

تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک را نیز دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، کد خوان و ……. استفاده و بهره برداری نمود.
قیمت شماره های زیر به ریال می باشد.ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربراننمایندگاننمایندگان ویژه
غیر سفارشیسفارشیغیر سفارشیسفارشیغیر سفارشیسفارشی
۱۱۰۰۰XXXXXXXXXX۱۴۱۳۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰XXXXXXXXX۱۳۳۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰۲۸۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰XXXXXXXX۱۲۷۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۰XXXXXXX۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰XXXXXX۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۰XXXXX۹۲,۵۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۰۰۰XXXX۸۳,۵۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
۸۱۰۰۰XXX۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰