خطوط اختصاصی


خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟

شماره های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ثابت که همگی در سامانه پیامک شهر قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد.
به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف میتوان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیامک های ناموفق اشاره نمود .

  • امکان ارسال تکی از خطوط
  • ارسال بالک
  • بازگشت هزینه ارسال نشده ها
  • دریافت گزارش تحویل
  • ثبت سریع و آسان
  • ارائه خطوط اختصاصی رند، نیمه رند و …
  • سرعت بالای ارسال
  • امکان دریافت پیامک


خطوط عمومی

هدیه پیامک شهر به تمامی مشتریان ، مجموعه ای از خطوط عمومی بسیار رند می باشد که می توانند از این خطوط برای ارسال های انبوه خود استفاده نمایند.

خطوط اختصاصی

تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک را نیز دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، کد خوان و ……. استفاده و بهره برداری نمود.
قیمت شماره های زیر به ریال می باشد.ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربراننمایندگاننمایندگان ویژه
غیر سفارشیسفارشیغیر سفارشیسفارشیغیر سفارشیسفارشی
۱۱۰۰۰XXXXXXXXXX۱۴۱۳۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰XXXXXXXXX۱۳۳۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰۲۸۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰XXXXXXXX۱۲۷۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۰XXXXXXX۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰XXXXXX۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۰XXXXX۹۲,۵۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۰۰۰XXXX۸۳,۵۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
۸۱۰۰۰XXX۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰۰۰XX۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربراننمایندگاننمایندگان ویژه
۱۳۰۰۰XXXXXXXXXX۱۴۱۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۲۳۰۰۰XXXXXXXX۱۲۹۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
۳۳۰۰۰XXXXXX۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰‍۸۰۰,۰۰۰
۴۳۰۰۰XXXXX۹استعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
۵۳۰۰۰XXXX۸استعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
ردیفتعداد ارقامکاربراننمایندگان
غیرسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیغیرسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشی
غیررندنیمه رندرندخیلی رندغیررندنیمه رندرندخیلی رند
۱۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰استعلام شود۱,۸۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰۲,۸۰۰,۰۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰استعلام شود
۲۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰استعلام شود۳,۵۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰استعلام شود
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰۰,۰۰۰استعلام شود۶,۵۰۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰استعلام شود
۴۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰استعلام شود۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰استعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰ باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربراننمایندگاننمایندگان ویژه
۱۰۲۱XXXXXXXX۱۰۵۰۰,۰۰۰۴۷۷,۰۰۰۴۶۲,۰۰۰
۲۰۲۶XXXXXXXX۱۰۵۰۰,۰۰۰۴۷۷,۰۰۰۴۶۲,۰۰۰
۳۰۲۱XXXXX۷۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۲۶XXXXX۷۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۲۱XXXX۶۳,۰۰۰,۰۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰۲,۸۰۰,۰۰۰

قیمت خطوط اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت (۲۱۰۰۰) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.
به کلیه مبالغ فوق مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
نکته * ملاک رند بودن شماره :
۱. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
شرایط نمایندگان ویژه :
۱. روزانه بیش از ۵۰ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
۲. خرید یکجا و بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد.
۳. روزانه حداقل ۵ خط اختصاصی خریداری نمایند.