خطوط اختصاصی


خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟

شماره های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ثابت که همگی در سامانه پیامک شهر قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد.
به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف میتوان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیامک های ناموفق اشاره نمود .

  • امکان ارسال تکی از خطوط
  • ارسال بالک
  • بازگشت هزینه ارسال نشده ها
  • دریافت گزارش تحویل
  • ثبت سریع و آسان
  • ارائه خطوط اختصاصی رند، نیمه رند و …
  • سرعت بالای ارسال
  • امکان دریافت پیامک